Rekrutacja

Proces rekrutacji prowadzony jest odrębnie dla każdej z grup (tygodniowej lub weekendowej) do momentu zamknięcia listy uczestników danej grupy (15 osób) oraz list rezerwowych uczestników (5 os.).

Proces rekrutacji:

  1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, pobranego ze strony internetowej - pobierz >
    Formularz należy przesłać: fax. (42) 662-09-74
  2. Wypełnienie ankiety oraz testu wiedzy z zarządzania personelem.

III. Dostarczenie do siedziby Biura Projektu wypełnionych i podpisanych dokumentów.