Strona główna

Polskie Centrum Edukacji zaprasza menadżerów z województwa łódzkiego, w tym właścicieli firm, do wzięcia udziału w projekcie szkoleniowym „ Kształtowanie kompetencji menadżera” współfinansowanym ze środków UE, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Szkolenia dofinansowane są z funduszy Unii Europejskiej.


Projekt szkoleniowy obejmuje:

  • 96 godzin szkoleń z 6 działów tematycznych
    (spotkania 2 razy w miesiącu przez okres 6 miesięcy)
  • 4 godziny coachingu indywidualnego
  • materiały szkoleniowe