Coaching

Sesje coachingowe odbywać się będą po zakończeniu całego cyklu szkoleń i zapewnione będą każdemu uczestnikowi, w łącznej liczbie 4 godzin.
Spotkania z coachem mają na celu udzielenie uczestnikom pomocy w nakreśleniu drogi zmierzającej do rozwiązania problemów trapiących menedżera. Uczestnik wspólnie z coachem przygotują plan rozwoju- dokument przedstawiający cele jakie uczestnik będzie chciał osiągnąć oraz formę i przewidziany czas ich osiągnięcia. Spotkania opierać się będą głównie na rozmowie. Styl pracy i metody będą dostosowane do danego uczestniczka.


Sylwetka coacha

Małgorzata Trznadel - doradca, coach, trenerka; absolwentka Wydziału FTiMS Politechniki Łódzkiej oraz Akademii Liderów i Menedżerów w Łodzi (specjalność - trener rozwoju osobowości); od 1998 r. prowadzi własną firmę doradczo-szkoleniową; od 2010 współpracuje z OPUS (Centrum rozwoju inicjatyw obywatelskich); od 2010 jest doradcą rozwoju portalu artelis.pl; współpracuje z wieloma firmami, które pomagają rozwijać potencjał ludzi; założyła i prowadzi Klub Świadomego Przedsiębiorcy