Tematyka szkoleń

Komunikacja w organizacji (16h) -
słuchacze poznają techniki skutecznego komunikowania się z innymi, precyzyjnego przekazywania wiadomości, słuchania innych, odczytywania sygnałów werbalnych i niewerbalnych płynących od pracowników, rozpoznawania typów pracowników itp.


Budowanie i zarządzanie zespołem w kryzysie (16h) -
uczestnicy poznają sposoby skutecznego budowania zespołu oraz zarządzania nim. Nauczą się jak aktywnie włączyć w prace zespołu wszystkich członków, jak przydzielać zadania itp.


Ocena i motywowanie pracowników (16h) -
kadra zarządzająca dowie się, jak w czasach kryzysu gosp. skutecznie motywować pracowników za pomocą pozafinansowych motywatorów, aby nie obniżył się stopień zaangażowania pracowników oraz jak umiejętnie oceniać pracowników, aby ocena zwiększyła efektywność pracownika, a nie odwrotnie.


Zarządzanie czasem i delegowanie zadań (16h) -
zajęcia pomogą menedżerom, w tym właścicielom, zwiększyć efektywność pracy, przy jednoczesnym zaoszczędzeniu cennego czasu. Nauczeni zostaną oddelegowywania większości zadań na pracowników i rozsądnego kierowania pracami za pomocą poznanych technik i metod.


Decyzje menedżerskie i prowadzenie zebrań (16h) -
techniki i metody skutecznego prowadzenia zebrań i podejmowania mądrych oraz akceptowalnych decyzji.


Techniki i gry negocjacyjne (16h) -
celem będzie osiąganie przez menedżerów zamierzonych celów przy nawiązywaniu kontaktów handlowych oraz prowadzeniu negocjacji z kontrahentami, a także pracownikami przedsiębiorstwa.